کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

نوشته های کوتاه

برچسب:نوشته های کوتاه

Qp/Qs چیست؟

/qp-qs/

Qp / Qs این نسبت یکی از معیارهای تعیین میزان شانت خون در بیماریهای مادرزادی قلب است. Qp به معنی میزان جریان خون از شریان ریه است. Qs به معنی میزان جریان خون از شریان آئورت است. نسبت جریان خون ریه به جریان خون آئورت معیاری از شدت و میزان جریان خونی است که در بیماریهای مادرزادی قلب ، بین دو...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم