کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

داروهای قلبی

برچسب:داروهای قلبی

سکته قلبی و داروهای بعد از ترخیص

/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A/

لازم است بیماران با سکته قلبی ، بعد از گذراندن دوره حاد بیماری و ترخیص از بیمارستان ، به صورت منظم تحت درمان دارویی باشند. هدف از درمان دارویی در این بیماران به دلایل زیر است: ادامه درمان آتروسکلروز ، به عنوان بیماری زمینه ای سکته قلبی درمان عوارض ناشی از سکته قلبی مانند نارسایی قلب و...

هیدروکلرتیازید Hydrochlorthiazide

/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%AF/

هیدروکلرتیازید، یکی از داروهای مهم و موثر در درمان بیماری فشارخون بالا است. این دارو مانع جذب سدیم در لوله های دیستال کلیه می شود. این دارو به خانواده داروهای تیازیدی که دیورتیک هستند و موجب دفع سدیم از کلیه می شوند، تعلق دارد. به نظر می رسد داروهای تیازیدی با مکانیسم دیگری غیر از دفع سدیم...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم