کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

داروهای ضد فشارخون بالا

برچسب:داروهای ضد فشارخون بالا

آملودیپین Amlodipine

/%D8%A2%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%BE%D9%8A%D9%86/

این دارو برای درمان فشارخون بالا و در برخی موارد دردهای قلبی استفاده می شود. این دارو با مهار ورود کلسیم به داخل سلول های بدن و جدار عروق مانع انقباض و موجب شل شدن آن ها می گردد که همین امر موجب کاهش فشارخون بالا و جلوگیری از اسپاسم عروق کرونری می گردد. این دارو متعلق به دسته ای از داروها...

انالاپریل Enalapril

/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D9%8A%D9%84/

انالاپریل یکی از داروهای مهم و موثر در درمان بیماری فشارخون بالا و هم چنین نارسایی قلب است. این دارو به خانواده "مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین " یا ACE Inhibitors متعلق است و موجب جلوگیری از تبدیل "آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II ، می گردد. آنژیوتانسین II طی فرایند آنزیمی در...

کاپتوپریل Captopril

/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%8A%D9%84/

کاپتوپریل یکی از داروهای مهم و موثر در درمان بیماری فشارخون بالا و هم چنین نارسایی قلب است. این دارو به خانواده "مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین " یا ACE Inhibitors متعلق است و موجب جلوگیری از تبدیل "آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II ، می گردد. آنژیوتانسین II طی فرایند آنزیمی در...

لوزارتان Losartan

/%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86/

لوزارتان ( با ترکیب پتاسیم )، یکی از داروهای مهم و موثر در درمان بیماری فشارخون بالا و هم چنین نارسایی قلب است. این دارو به خانواده " بلوک کننده های گیرنده آنژیوتانسینII " یا ARB معروف هستند و موجب جلوگیری از اتصال آنژیوتانسین II به گیرنده های آن می گردند. آنژیوتانسین II طی فرایند آنزیمی...

لوزامیکس اچ Losamix H

/%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%DA%A9%D8%B3/

داروی ترکیبی لوزارتان + هیدروکلرتیازید ( با ترکیب پتاسیم )، یکی از داروهای مهم و موثر در درمان بیماری فشارخون بالا و هم چنین نارسایی قلب است. لوزارتان این دارو به خانواده " بلوک کننده های گیرنده آنژیوتانسینII " یا ARB معروف هستند و موجب جلوگیری از اتصال آنژیوتانسین II به گیرنده های آن می...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم