کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

داروهای ضد طپش قلب

برچسب:داروهای ضد طپش قلب

پروپرانولول Propranolol

/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84/

پروپرانولول، در سطح سلولی گیرنده های بتایک و دو قلب را مهار میکند. این گیرنده های سلولی موجب تحریک انقباض قلب و افزایش تعداد ضربان قلب می شوند. لذا مهار آنها باعث کاهش برون ده قلب و آهسته تر شدن تعداد ضربان قلب می شود. این دارو متعلق به دسته داروهای موسوم به "بتابلوکر" است. و به صورت...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم