کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

داروهای ادرارآور

برچسب:داروهای ادرارآور

اسپیرونولاکتون

/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86/

اسپیرونولاکتون (آلداکتون)، موجب مهار اثر هورمون "آلدوسترون" در بدن می شود. آلدوسترون در کلیه موجب جذب سدیم و آب و دفع پتاسیم از بدن می شود. مهار عملکرد آن در کلیه موجب خروج سدیم و آب از بدن و حفظ پتاسیم در بدن خواهد شد. در قلب، آلدوسترون موجب صدمه به عضلات قلب و ایجاد فیبروز می گردد. مهار...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم