کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

تری گلیسیرید

برچسب:تری گلیسیرید

آشنایی با تری گلیسیرید بالای خون

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D9%86/

تری گلیسرید ها TG انواعی از چربیهای خون هستند که بیشتر از راه تغذیه وارد جریان خون می شوند. اگرچه تری گلیسیرید بالا مهم است ولی اهمیت آن برای بیماریهای قلبی و عروقی به میزان کلسترول نیست. بالا بودن تری گلیسیرید بیشتر از اینکه بیماریزا باشد، نشانه و خطر نامناسب بودن شرایط بدن است. تری...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم