کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

بیماری عروق قلبی

برچسب:بیماری عروق قلبی

آنژیوگرافی یا سی تی آنژیوگرافی! کدام بهتر است؟

/%D8%A2%D9%86%DA%98%D9%8A%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%8A-%D8%A2%D9%86%DA%98%D9%8A%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A/

انجام آنژیوگرافی عروق قلبی در جهان سابقه ای نزدیک به 50 سال دارد و در کشورمان ایران هم از حدود سال 1360 انجام آنژیوگرافی عروق کرونر قلب شروع شده و روز به روز با پیشرفت های تکنولوژی و پیدایش روش های جدید ، دچار تحوّل و پیشرفت شده است. به طوریکه امروزه انجام آنژیوگرافی عروق قلب ، از نظر...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم