کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

بیماری دریچه های قلب

برچسب:بیماری دریچه های قلب

اینترونشن دریچه های قلب Valvular Interventions

/عمل-هاي-اينترونشن/بالون-دريچه-هاي-قلب/

دریچه های مصنوعی

/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8/

دریچه های مصنوعی ساخته شده از جنس فلز ، پارچه و اجزای بدن برخی حیوانات در اصل جایگزین دریچه های قلب هستند. زمانی که یکی از دریچه های قلب آسیب می بیند و امکان ادامه کارکرد آن با درمان دارویی یا ترمیم به وسیله بالون یا جراحی مقدور نباشد ، به ناچار باید آن را تعویض کرد. تعویض دریچه های قلب به...

دریچه های فلزی (متالیک)

/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8/

دریچه های فلزی ، همان طور که از اسم دریچه مشخص است ، جایگزین های فلزی برای دریچه های معیوب قلب هستند. حین جراحی قلب ، دریچه قلب برداشته شده و به جای آن دریچه فلزی دوخته می شود. ساختمان دریچه قلب فلزی ، از یک پایه حلقوی شکل درست شده است که در داخل آن قسمت های متحرک دریچه و در خارج آن یک...

دریچه های حیوانی (بیولوژیک)

/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8/

دریچه های حیوانی یا بیولوژیک در مقایسه با دریچه های فلزی یا متالیک یک مزیت و یک ایراد اصلی دارند: مزیت این دریچه ها ، عدم نیاز به مصرف داروی ضد انعقادی وارفارین است. ایراد این دریچه ها ، دوام به نسبت کمتر آنها و لزوم جراحی مجدد بعد از تخریب دریچه اولیه است. اولین نوع دریچه حیوانی که برای...

دریچه میترال

/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84/

دریچه میترال "Mitral Valve, MV" که به دریچه دولتی هم معروف است مابین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد. عملکرد نرمال این دریچه به این شکل است که در زمان استراحت قلب یا همان مرحله دیاستول "Diastole" باز شده و اجازه می دهد تا خون به راحتی از دهلیز چپ وارد بطن چپ شود و در زمان انقباض قلب یا همان...

تنگی میترال

/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84/

سطح نرمال دریچه میترال 4 تا 6 سانتی متر مربع است و این سطح از دریچه باعث می شود تا در زمان استراحت قلب - دیاستول - خون موجود در دهلیز چپ در مدت بسیار کوتاهی وارد بطن چپ گردد به طوری که در یک سوم ابتدای دیاستول ، تقریبا تمام خون دهلیز چپ وارد بطن چپ شده است و تنها مقدار کمی از باقیمانده خون...

نارسایی میترال

/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84/

دریچه میترال "Mitral Valve, MV" که به دریچه دولتی هم معروف است مابین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد. عملکرد نرمال این دریچه به این شکل است که در زمان استراحت قلب یا همان مرحله دیاستول "Diastole" باز شده و اجازه می دهد تا خون به راحتی از دهلیز چپ وارد بطن چپ شود و در زمان انقباض قلب یا همان...

پرولاپس دریچه میترال

/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84/

پرولاپس دریچه میترال "Mitral Valve Prolapse, MVP" که برخی به آن افتادگی دریچه میترال هم می گویند ، یک اختلال قلبی مربوط به آناتومی دریچه میترال است که در آن دریچه میترال خوب بسته نمی شود. دریچه میترال "Mitral Valve, MV" که به دریچه دولتی هم معروف است مابین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد....

دریچه آئورت

/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%A6%D9%88%D8%B1%D8%AA/

دریچه آئورت مهم ترین دریچه از چهار دریچه قلبی است، که تمام خون بدن با انقباض قلب از آن عبور کرده و به شریان آئورت که شریان اصلی بدن است ، وارد می شود. ساختمان دریچه آئورت از یک حلقه ی بسیار سفت و فیبرینی تشکیل شده است که "آنولوس" دریچه نام دارد. در سمت داخل آنولوس سه عدد پرده نازک مثلثی...

تنگی دریچه آئورت

/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%A6%D9%88%D8%B1%D8%AA/

تنگی دریچه آئورت که اصطلاحا "تنگی آئورت" (Aortic Stenosis, AS) نامیده می شود ، در اثر انسداد تدریجی دریچه آئورت ایجاد می شود. دریچه آئورت تنها راه ارتباط حفره اصلی قلب - بطن چپ (Left Ventricle LV) - با شریان اصلی بدن "آئورت (Aorta)" است و تنگی آن باعث می شود تا خون کافی به بدن نرسد. از این...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم