کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

بتا بلوکرها

برچسب:بتا بلوکرها

داروهای بتا بلوکر برای درمان درد سینه

/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87/

گیرنده های بتا زیرگروهی از گیرنده های عصبی و هورمونی بر روی سلول های قلبی هستند که تحریک آنها موجب افزایش تعداد ضربان قلب و افزایش قدرت انقباض قلب می شود. داروهای بتا بلوکر این گیرنده ها را مسدود کرده و عملکرد انها را کاهش می دهند. مسدود کننده های گیرنده بتا در پزشکی کاربردهای زیادی دارند....

بیزوپرولول Bisoprolol

/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84/

بیزوپرولول، در سطح سلولی گیرنده های بتا1 قلب را مهار میکند. این گیرنده های سلولی موجب تحریک انقباض قلب و افزایش تعداد ضربان قلب می شوند. لذا مهار آنها باعث کاهش برون ده قلب و آهسته تر شدن تعداد ضربان قلب می شود. این دارو متعلق به دسته داروهای موسوم به "بتابلوکر" است. و به صورت اختصاصی...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم