کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

بتابلوکرها

برچسب:بتابلوکرها

آتنولول Atenolol

/%D8%A2%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84/

آتنولول چیست؟ آتنولول جزو دسته ای از داروهاست که به " بتا بلوکر " معروف هستند. این داروها گیرنده های آدرنرژیک بتا را در سطح قلب، عروق محیطی، کلیه و کبد مسدود می کنند و با اثر منفی که بر روی تحریک اعصاب سمپاتیک اعمال می کنند، موجب کاهش تعداد ضربان قلب و کاهش فشارخون می شوند. آتنولول برای...

پروپرانولول Propranolol

/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84/

پروپرانولول، در سطح سلولی گیرنده های بتایک و دو قلب را مهار میکند. این گیرنده های سلولی موجب تحریک انقباض قلب و افزایش تعداد ضربان قلب می شوند. لذا مهار آنها باعث کاهش برون ده قلب و آهسته تر شدن تعداد ضربان قلب می شود. این دارو متعلق به دسته داروهای موسوم به "بتابلوکر" است. و به صورت...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم