کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

اضطراب

برچسب:اضطراب

اختلالات اضطرابی

/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A/

منظور از اختلالات اضطرابی چیست؟ اضطراب یک واکنش طبیعی است. مغز انسان در مواقع مواجهه با استرس یا در مواقع احساس خطر، واکنشی را به صورت طبیعی از خود نشان میدهد که بنام کلی "واکنش اضطرابی" یا "اضطراب" نامیده می شود. هرکسی در زندگی خود این موارد را مکرراً تجربه کرده و در آینده هم تجربه خواهد...

درد سینه سایکوسوماتیک

/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%DA%A9/

زمانی که یکی از اعضای بدن مانند قلب، معده یا ریه دچار علایم می شوند -علایمی مانند درد یا تنگی نفس- همه توجه و تمرکز بیمار و گاهاً پزشک بر روی عضو علامتدار متمرکز می شود و برای کشف علّت بیماری آزمایش، تصویربرداری و معاینات مربوط به آن عضو مبتلا انجام می گیرد. در برخی از بیماران این بررسی ها...

تنگی نفس سایکولوژیک

/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A%DA%A9/

زمانی که یکی از اعضای بدن مانند قلب، معده یا ریه دچار علایم می شوند -علایمی مانند درد یا تنگی نفس- همه توجه و تمرکز بیمار و گاهاً پزشک بر روی عضو علامتدار متمرکز می شود و برای کشف علت بیماری آزمایش ها، تصویربرداری و معاینات مربوط به آن عضو مبتلا انجام می گیرد. در برخی از بیماران این بررسی...

علایم و نشانه های استرس شدید

/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF/

همه ما در طول زندگی با عوامل ایجاد کننده استرس زیادی مواجه می شویم. روبرو شدن با این استرس ها می تواند علایم گذرایی مانند تپش قلب ، افزایش ضربان قلب ، برافروختگی ، تعداد تنفس زیاد و نگرانی در ما ایجاد نماید. این علایم تقریباً بطور کامل بعد از برطرف شدن عامل ایجاد کننده استرس از بین میروند....

استرس چیست؟

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/

استرس چیست؟ به هر نوع تغییر در زندگی روزانه که باعث به وجود آمدن فشارهای عصبی ، جسمی و عاطفی به انسان شود ، استرس گفته می شود. استرس در اصل پاسخی است که بدن ما به محرّکها و تغییرات روزانه از خود نشان می دهد. همه افراد به طور مکرّر و روزانه در معرض استرس های متعدّدی قرار دارند. چیزی که مهمّ...

چه نوع درد سینه ای مهم است؟

/%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

درد قلبی و ناحیه قفسه سینه همواره نگران کننده و موجب تشویش ذهنی انسانهاست. به ویژه اگر در فامیل و اطرافیان یک نفر بیماری قلبی مهمی وجود داشته باشد یا یکی از آشنایان وی به دنبال بیماری قلبی و درد سینه فوت کرده باشد ، این نگرانی بیشتر هم خواهد شد. البته این نگرانی زیاد هم بیجا نیست و درد...

دردهای قفسه سینه ناشی از اضطراب

/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8/

درد قفسه سینه یکی از مهم ترین علایم هشدار برای بیماری های قلبی است. اگرچه شایع ترین علامت بسیاری از بیماری های مهم قلب مانند سکته های قلبی و حمله حاد قلبی ، درد سینه است ، با اینحال برخی از شرایط و بیماری های غیرقلبی هم وجود دارند که می توانند درد سینه ایجاد نمایند. یکی از شایعترین این...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم