کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

اضطراب

برچسب:اضطراب

چه نوع درد سینه ای مهم است؟

/%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

درد قلبی و ناحیه قفسه سینه همواره نگران کننده و موجب تشویش ذهنی انسانهاست. به ویژه اگر در فامیل و اطرافیان یک نفر بیماری قلبی مهمی وجود داشته باشد یا یکی از آشنایان وی به دنبال بیماری قلبی و درد سینه فوت کرده باشد ، این نگرانی بیشتر هم خواهد شد. البته این نگرانی زیاد هم بیجا نیست و درد...

دردهای قفسه سینه ناشی از اضطراب

/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8/

درد قفسه سینه یکی از مهم ترین علایم هشدار برای بیماری های قلبی است. اگرچه شایع ترین علامت بسیاری از بیماری های مهم قلب مانند سکته های قلبی و حمله حاد قلبی ، درد سینه است ، با اینحال برخی از شرایط و بیماری های غیرقلبی هم وجود دارند که می توانند درد سینه ایجاد نمایند. یکی از شایعترین این...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم