کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

آلودگی هوا

برچسب:آلودگی هوا

خطرات تماس کوتاه با هوای آلوده

/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/

عموما در اواخر پاییز و اوایل زمستان با شروع فصل سرما شاهد آلودگی هوای شهرهای بزرگ هستیم. هوای آلوده دارای مجموعه ای از عوامل است از جمله مونواکسید کربن، ترکیبات گوگرد، نیترات ها و ذرات ریز معلق در هوا. بیشترین صدمه هوای آلوده برای قلب و عروق از ذرات ریز پراکنده در هوا ناشی می شود. ذرات...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم