کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

آلودگی هوا

برچسب:آلودگی هوا

نقش محیط زیست در سلامت بدن ما

/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86/

هر زمان در مورد سلامتی و راه های حفظ آن صحبت می شود ، بیشتر افراد به کارهایی مانند ورزش کردن ، داشتن تغذیه سالم و دوری از عوامل خطری مانند سیگار یا استفاده از داروها و عوامل پیشگیری کننده فکر می کنند در حالیکه نقش عوامل محیطی و پیرامون ما در سلامتی اهمیتی کمتر از این موارد ندارد. محیطی که...

آیا آلودگی هوا می تواند موجب بیماری قلبی شود؟

/%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

آلودگی هوا در شهرهای بزرگ معضلی است که به دنبال پیشرفت های ایجاد شده در تکنولوژی و استفاده از دستگاهها و خودروهایی که از سوخت فسیلی استفاده می کنند ، ایجاد شده است. در حقیقت بسیاری از افراد آلودگی هوا و محیط زیست را جزیی از روند توسعه و پیشرفت می دانند که نمی توان جلوی آن را گرفت. البته...

آلودگی هوا باعث کاهش طول عمر می شود!

/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

آلودگی هوا معضلی است که ساخته دست خود بشر است. توسعه غیر استاندارد شهر نشینی با استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی برای ایجاد گرما و استفاده بیش از حد از خودروها و وسایل حمل و نقل باعث شده است تا هوایی که ما در آن نفس می کشیم و آن را برای سوخت و ساز و مصرف سلولهای بدن استفاده می کنیم ،...

خطرات تماس کوتاه با هوای آلوده

/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/

عموما در اواخر پاییز و اوایل زمستان با شروع فصل سرما شاهد آلودگی هوای شهرهای بزرگ هستیم. هوای آلوده دارای مجموعه ای از عوامل است از جمله مونواکسید کربن، ترکیبات گوگرد، نیترات ها و ذرات ریز معلق در هوا. بیشترین صدمه هوای آلوده برای قلب و عروق از ذرات ریز پراکنده در هوا ناشی می شود. ذرات...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم