کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

آریتمی های قلب

برچسب:آریتمی های قلب

هولتر ریتم قلب

/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%85/

دستگاه های هولتر ریتم قلب برای تشخیص آریتمی های گذرای قلب مورد استفا ده قرار می گیرند. آریتمی یعنی به هم خوردن نظم و ترتیب انقباض قلب و بهترین وسیله برای تشخیص بی نظمی در عملکرد قلب ، نوار قلب است. با انجام نوار قلب در زمان بروز علایم آریتمی قلب ، می توان نوع آریتمی را تشخیص داد. ولی...

کلینیک قلب من: راهی برای داشتن قلب سالم