کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir
کلینیک قلب من | کلسترول + چربی خون بالا + گایدلاین + + دکتر امیرفرهنگی + کلینیک قلب من + LDL + HDL

گایدلاین کنترل کلسترول خون 2018

بی شک یکی از مهم ترین بیماری هایی که در سال های اخیر مد نظر تحقیقات علمی گسترده بوده و شاهد تغییرات اساسی در نحوه مدیریت خود شده است، چربی خون بالا می باشد. با وجود اینکه چند سال از انتشار گایدلاین قبلی نمی گذرد، نتیجه تحقیقات و پیشرفت های دارویی جدید در قالب دستوالعمل جدیدی بصورت گایدلاین سال 2018 انجمن قلب آمریکا در مورد کنترل کلسترول خون و بویژه LDL بالا ، منتشر شد.

Download PDF   

Executive Summary   

 Slide set   

   Blood Cholesterol Comparision tool: 2013-2018   

Blood Cholesterol Overview Tool. Primary and Secondary Prevention   

     Guideline Made Simple. A Selection of Images and Tables   

     Statin Intolerance App   

                                                                                          

LDL Cholesterol Manager APP   

                                                                                    

ASCVD Risk Estimator APP  

                                                                                 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت
برچسب‌ها