کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir
کلینیک قلب من | کلسترول + چربی خون بالا + گایدلاین + + دکتر امیرفرهنگی + کلینیک قلب من + LDL + HDL

گایدلاین کنترل کلسترول خون 2018

بی شک یکی از مهم ترین بیماری هایی که در سال های اخیر مد نظر تحقیقات علمی گسترده بوده و شاهد تغییرات اساسی در نحوه مدیریت خود شده است، چربی خون بالا می باشد. با وجود اینکه چند سال از انتشار گایدلاین قبلی نمی گذرد، نتیجه تحقیقات و پیشرفت های دارویی جدید در قالب دستوالعمل جدیدی بصورت گایدلاین سال 2018 انجمن قلب آمریکا در مورد کنترل کلسترول خون و بویژه LDL بالا ، منتشر شد.

Download PDF   

Executive Summary   

 Slide set   

   Blood Cholesterol Comparision tool: 2013-2018   

Blood Cholesterol Overview Tool. Primary and Secondary Prevention   

     Guideline Made Simple. A Selection of Images and Tables   

     Statin Intolerance App   

                                                                                          

LDL Cholesterol Manager APP   

                                                                                    

ASCVD Risk Estimator APP  

                                                                                 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها