کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir

فرم ارسال اطلاعات بیمار

فرم ارسال اطلاعات پزشکی و سوابق بیماری و دارویی بیماران

شما می توانید جهت تسریع در روند پذیرش و اخذ شرح حال در کلینیک ، اطلاعات مربوط به بیماری و سوابق پزشکی و دارویی خود را از طیق این فرم ارسال نمایید. 
 
اگر از قبل تست یا آزمایش خاصی انجام داده اید یا هر عکس و فایل مربوط به بیماری و علایم خود را می توانید از طریق آیکون فوق ارسال نمایید.