کلینیک قلب من

جامع ترین منبع اطلاع رسانی سلامت قلب و عروق

0912 126 0 275
info@Ghalbeman.ir
کلینیک قلب من | اکوکاردیوگرافی قلب

اکوکاردیوگرافی

استفاده از امواج صوتی برای تشخیص بیماریهای قلبی

اکوی قلب
اكوكارديوگرافی (يا به اختصار اكو) يك روش تصويربرداری از قلب است كه با امواج التراسوند- همان امواج صوتی - كار می كند. اصول كلی تست اكو همانند انجام سونوگرافی است كه در آن امواج صوتی با فركانس بسيار بالا كه فراتر از محدوده شنوايی گوش انسان است ، توسط يك دستگاه مولد كه در دستان اپراتور قرار می گيرد به سمت قلب ارسال می گردد و پس از عبور از عضلات و بافت های قلب اين امواج مجددا برحسب نوع بافت قلبی يا عروقی كه در مسير امواج قرار می گيرد ، به درجات و شدت های مختلف به سمت دستگاه مولد برگشت داده می شوند كه اين اختلاف در شدت امواج برگشت داده شده توسط سيستم نرم افزاری دستگاه اكو تجزيه و تحليل شده و به صورت تصاوير سياه و سفيد و در برخی موارد رنگی ، بر روی مانيتور دستگاه اكو نمايش داده می شود. اين برگشت امواج صوتی يا همان اكوی امواج وجه تسميه تست اكوكارديوگرافی است.
اکوکاردیوگرافیاكوی قلبی يك روش ساده و كم هزينه است كه می تواند اطلاعات بسيار زيادی در مورد ساختمان قلب و بافت های اطراف آن در اختیار ما قرار دهد. امروزه و با وجود ماشين های پيشرفته اكو می توان در مدت چند دقيقه اطلاعات بسيار زيادی در مورد حفرات قلب ، اندازه قسمت های مختلف قلب ، عملكرد بطن ها و دهليزهای قلب ، شكل ظاهری و عمكرد دريچه های قلبی ، ساختمان های اطراف قلب و پريكارد ، شريان های اصلی قلب مانند آئورت و شريان ريوی و فشار شريان ريوی به دست آورد. هم چنين با پروتكل های ويژه اكو مانند استرس اكو می توان به تنگی عروق كرونر قلبی شك كرد و بافت مرده قلب را از بافتهای زنده افتراق داد يا با اكوی بافتی می توان به تجزيه و تحليل ساختار ديواره های قلب پرداخت.
با وجود سالهای اندكی كه از ابداع علم اكو مي گذرد ، پيشرفت آن بسيار قابل توجه است به طوری كه در حال حاضر متدها و روش های متعدد اكو وجود دارد كه برای تشخيص و پيگيری بيماری های قلبی و ريوی به كار برده ميشوند. با اين حال چندين نكته در مورد تمام كاربردهای اكو مشترك است كه عبارتند از:

با توجه به گستردگی درخواست های اكو و با هدف آشنايی مختصر با انواع متدهای  اكو ، در زير به روش های مختلف اكو اشاره خواهيم كرد.

اكو ترانس توراسيك

تقريبا تمام روش های اكوكارديوگرافی از يك اصل پيروی می كنند و آن توليد و تاباندن...

ادامه مطلب
01 آبان 1398

اكو مری

اكو مری

روش انجام اكوی قلب بطور معمول از راه قفسه سينه و فضاهای بين دنده ايست، ليكن در...

ادامه مطلب
منوی وب‌سایت
برچسب‌ها